Ιστορία του Β' Παγκοσμίου πολέμου
Ο Χίτλερ δέχεται της επευφημίες του Γερμανικού κοινοβουλίου για την κατοχή της Αυστρίας [πηγή:http://www.archives.gov/research/ww2/photos]

1945

Ιανουάριος

16

Ο Χίτλερ μεταφέρετια μόνια στο καταφύγιό του στο Βερολίνο, το Führerbunker