Ιστορία του Β' Παγκοσμίου πολέμου
Ομάδα πεζικου στην Αλβανία κατά τον Ελληνοιταλικό Πόλεμο [πηγή:Πολεμικό Μουσείο]

1945

Ιανουάριος

25

Οι Σύμμαχοι επικρατούν στη Μάχη του Bulge